Wejście na rynek


Czas, zasoby i doświadczenie.

Kiedy wybrałeś docelowy rynek musisz przeanalizować swoje cele. Wybór strategii wejścia na zagraniczny rynek zależy właśnie od tych celów. Decydujesz czy chcesz agresywnie dążyć do uzyskania znacznego udziału w rynku czy też chcesz zbadać szanse na sukces przed zaangażowaniem zasobów.
Dla każdego rynku ma zastosowanie zasada 4P (product, price, place and promotion). Kiedy wchodzisz na nowy rynek pragniesz poznać lokalne czynniki związane z tą zasadą. Częściowo będą one zdeterminowane wybranymi kanałami sprzedaży, dystrybucji, a także czynnikami takimi jak wysokość cła czy lokalne podatki. Wypadkowa sumy tych czynników da w rezultacie końcowy mix 4P.
Handel międzynarodowy jest zwykle realizowany w jeden z poniższych sposobów albo ich kombinację(strategie wejścia):
– Sprzedaż bezpośrednia
–  Sprzedaż poprzez przedstawiciela
– Sprzedaż poprzez dystrybutorów
–  Licencjonowanie
– Joint ventures lub  własne filie
Każda strategia skutkuje różnym spektrum efektów w postaci poziomu ryzyka, opłacalności, możliwości kontroli i udziału rynkowego.