O nas

COIE to ośrodek doradczy oferujący małym i średnim przedsiębiorcom usługi w zakresie:

 • Inicjowania działalności eksportowej
 • Zwiększenia poziomu eksportu
 • Zintensyfikowania powiązań z zagranicznymi partnerami
 • Zwiększenia rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych

Pierwszym etapem usługi przygotowania przedsiębiorcy do podjęcia działalności eksportowej jest analiza potencjału eksportowego firmy  poprzez  przeprowadzenie w niej audytu technologiczno-organizacyjnego. Wnioski z audytu są podstawą do oceny możliwości eksportowych przedsiębiorstwa. Pozwalają także określić zapotrzebowanie firmy na usługi doradcze, które mogą obejmować:

 • Badanie rynków zbytu oraz ocenę ich potencjału.
 • Badanie aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków.
 • Ocenę konkurencyjności oferty firmy na rynkach docelowych.
 • Wybór strategii wejścia na rynki zagraniczne oraz opracowanie PRE (Planu Rozwoju Eksportu)
 • Wsparcie w  realizacji PRE poprzez pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych, organizację wyjazdów biznesowych, wybór zagranicznych imprez wystawienniczych,  weryfikację i wybór partnerów handlowych, wsparcie lub prowadzenie bezpośrednich negocjacji w imieniu przedsiębiorcy.
 • Pomoc w skutecznym egzekwowania międzynarodowych należności i wskazywanie możliwości finansowania sprzedaży.
 • Prezentację możliwości ochrony praw autorskich, wzorów przemysłowych , patentów itp.
 • Monitoring działań firmy na rynkach zagranicznych oraz obiektywną ocenę korzyści i strat wynikających z eksportu.

Oferta obejmuje także szkolenia z zakresu podstawowych narzędzi i technik eksportowych przeznaczone zarówno dla właścicieli jak i pracowników firmy.

Robert Maciaszek

 

WSPIERAMY EKSPORT POLSKICH FIRM